Arrow
Arrow
Slider

 


Najważniejsze Daty Firmy


1907 6 lipca powstanie fabryki.
1914 Zahamowanie rozwoju fabryki, Olkusz pod okupacją austriacką.
1915 Wzrost zamówień na potrzeby armii, ożywienie produkcji.
1922 Polskie władze państwowe przejęły w zarząd olkuską fabrykę, zmieniono statut działania przedsiębiorstwa i jego nazwę na - "Olkusz" Fabryka Naczyń Emaliowanych S.A. w Olkuszu.
1926 Modernizacja fabryki, wyroby eksportowano do Łotwy, Turcji,Estonii, Syrii, Grecji, Meksyku, Kanady, Argentyny, Wenezueli,Gwatemali, Egiptu, Abisynii i krajów Afryki Północnej.
1948 26 czerwca firma "Olkusz" Fabryka Naczyń Emaliowanych Spółka Akcyjna została przekształcona w przedsiębiorstwo państwowe pod nazwą Olkuska Fabryka Naczyń Emaliowanych z siedzibą w Olkuszu.
1948 Październik - Zakłady Przemysłu Metalowego "Polmet" Sp. z o.o. - producent naczyń aluminiowych - zostały przejęte przez OFNE.
1958 Sierpień - pożar w wyniku którego spłonęła 1/4 powierzchni produkcyjnej.
1965 Od tego roku zaczyna się intensywna rozbudowa i modernizacja zakładu. Kolejno oddane zostają do użytku wydziały wyrobów lakierowanych, wyrobów aluminiowych i teflonowych, wanien tłoczonych i zlewozmywaków emaliowanych oraz wydział narzędziowy. Wybudowano również nowoczesną oczyszczalnię ścieków i budynek administracyjny.
1992 1 kwietnia - przedsiębiorstwo państwowe: Olkuska Fabryka Naczyń Emaliowanych w Olkuszu zostało przekształcone w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa o nazwie: Olkuska Fabryka Naczyń Emaliowanych "Emalia" Spółka Akcyjna z siedzibą w Olkuszu.
1993 18 sierpnia - Olkuska Fabryka Naczyń Emaliowanych "Emalia" S.A. została włączona do Programu Powszechnej Prywatyzacji poprzez Narodowe Fundusze Inwestycyjne w tzw. I transzy.
1995 12 września - w wyniku procesu alokacji akcje spółki zostały wniesione do Narodowych Funduszy Inwestycyjnych. Pakiet wiodący objął VII NFI im. Kazimierza Wielkiego S.A.
2005 Nowoczesna prywatna firma o zróżnicowanym asortymencie produkcji. Widoczny jest permanentny wzrost udziału naszego produktu na rynku krajowym, wschodnim a także na rynku europejskim.

 


Historia


Pierwsze 10-lecie naszego wieku zastało niegdyś królewskie miasto Olkusz, słynące srebrem i ołowiem, w stanie regresu gospodarczego. Nadmiar taniej siły roboczej sprawił, że Olkusz stał się idealnym miejscem do lokalizacji fabryki emalierskiej.

I tak, 6 lipca 1907 roku, powstała nasza fabryka. Władze rosyjskie zatwierdziły i zarejestrowały ją jako Akcyjne Towarzystwo Tłocznych i Emaliowanych Wyrobów "Westen". Głównym akcjonariuszem i pierwszym dyrektorem zakładu był wiedeński przemysłowiec Peter Westen. Mała fabryka stopniowo rozrastała się w duży zakład produkcyjny. 

Niemal równocześnie z uruchomieniem fabryki olkuskiej utworzono filię w Wolbromiu, która w 1912 roku stała się samodzielną fabryką. Wybuch I wojny światowej przerwał okres intensywnej rozbudowy fabryki. Po odwrocie Rosjan Olkusz znalazł się pod okupacją austriacką. Odcięcie od dotychczasowych rynków zbytu, a także warunki wojenne spowodowały zupełne zaprzestanie produkcji. Dopiero przesunięcie się frontu na wschód za Wisłę w 1915 i 1916 roku oraz wzrost zamówień na potrzeby armii ożywiły produkcję fabryki. Po uformowaniu się niepodległego państwa polskiego władze państwowe przejęły w zarząd Olkuską Fabrykę, a w 1922 roku zmieniono statut działania przedsiębiorstwa i jego nazwę na: "Olkusz" Fabryka Naczyń Emaliowanych Spółka Akcyjna w Olkuszu. Część akcji zatrzymało państwo, pozostałe otrzymały polskie banki i rodzina Westenów. Przez cały czas fabryka borykała się z dużymi problemami surowcowymi, które były spowodowane odcięciem kopalń i hut Śląska od niepodległego państwa polskiego. W latach 1926 - 1930 przeprowadzona została znaczna modernizacja fabryki. Wyroby zakładu eksportowano wówczas do Łotwy, Turcji, Estonii, Syrii, Grecji, Meksyku, Kanady, Argentyny, Wenezueli, Gwatemali, Egiptu, Abisynii i krajów Afryki Północnej.

W okresie II wojny światowej profil produkcji uległ częściowej zmianie przez wprowadzenie do niej wyrobów na potrzeby wojsk okupanta. Działania wojenne nie spowodowały znacznych zniszczeń i już na początku marca 1945 roku fabryka prawie w całości przystąpiła do produkcji naczyń emaliowanych, ocynkowanych, szlifowanych oraz maszynek do mięsa.

Zarządzeniem Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 26 czerwca 1948 roku Firma: "Olkusz" - Fabryka Naczyń Emaliowanych Spółka Akcyjna został przekształcona w przedsiębiorstwo państwowe pod nazwą Olkuska Fabryka Naczyń Emaliowanych z siedzibą w Olkuszu.

W październiku 1948 roku Zakłady Przemysłu Metalowego "Polmet" Sp. z o.o. - producent naczyń aluminiowych - zostały przejęte przez OFNE.
Zgodnie z decyzjami władz państwowych dotyczących specjalizacji zakładów przemysłowych fabryka produkowała przede wszystkim naczynia emaliowane i aluminiowe. Wyroby ocynkowane przekazano fabryce w Myszkowie, a wyrób maszynek do produkcji lodów i maszynek do mięsa przejęła Rybnicka Fabryka Wyrobów Metalowych.

Sierpień 1958 roku zapisał się w historii zakładu wielkim pożarem w wyniku, którego spłonęła 1/4 powierzchni produkcyjnej. Odtąd rozpoczął się właściwy okres rozbudowy i przebudowy fabryki. W miejsce spalonej części zakładu wybudowano nowoczesne hale fabryczne dla emalierni oraz zainstalowano szereg nowych urządzeń: trawiator mechaniczny, piece do wypalania powłok emalierskich, prasy wielostopniowe i inne. Stopniowe zwiększano asortyment produkcji o nowe wyroby jak: pralki, kuchenki gazowe, części dla przemysłu motoryzacyjnego. Całkowicie zmechanizowano trawienie i tłoczenie niektórych naczyń emaliowanych, suszenie i wypalanie powłok emalierskich w piecach tunelowych. Częściowej mechanizacji uległo gładzenie naczyń i powlekanie wnętrza naczyń masą emalierską, obcinanie i zawijanie brzegów. Od roku 1965 następuje intensywna rozbudowa i modernizacja zakładu. Kolejno oddane zostają do użytku wydziały: wyrobów lakierowanych, wyrobów aluminiowych i teflonowych, wanien tłoczonych i zlewozmywaków emaliowanych oraz wydział narzędziowy. Wybudowano również nowoczesną oczyszczalnię ścieków i budynek administracyjny.

Lata siedemdziesiąte i osiemdziesiąte cechują unowo-cześnienie produkcji, a także wzrost nakładów na inwestycje socjalne. Dnia 1 kwietnia 1992 roku przedsiębiorstwo państwowe: Olkuska Fabryka Naczyń Emaliowanych w Olkuszu zostało przekształcone w jednoosobową Spółkę Skarbu Państwa o nazwie: Olkuska Fabryka Naczyń Emaliowanych "Emalia" Spółka Akcyjna z siedzibą w Olkuszu.

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 sierpnia 1993 roku Olkuska Fabryka Naczyń Emaliowanych "Emalia" S.A. została włączona do Programu Powszechnej Prywatyzacji poprzez Narodowe Fundusze Inwestycyjne w tzw. I transzy. W wyniku procesu alokacji akcje Spółki w dniu 12 września 1995 roku zostały wniesione do Narodowych Funduszy Inwestycyjnych. Pakiet wiodący objął VII NFI im. Kazimierza Wielkiego S.A.
W lata 1999-2003 dokonuje się proces restrukturyzacji Spółki mający na celu dostosowanie struktury organizacyjnej i asortymentowej do aktualnych potrzeb rynkowych.

W 2003 roku wiodący pakiet akcji przejmuje prywatny inwestor, który doprowadza do restrukturyzacji oraz modernizacji zakładu.
Obecnie Olkuska Fabryka Naczyń Emaliowanych Emalia "Olkusz" S.A. produkuje garnki, patelnie, czajniki, przybory kuchenne,  wanny (emaliowane oraz akrylowe), brodziki emaliowane, zlewozmywaki emaliowane i nierdzewne oraz zajmuje się obróbką szkła.